Flyer ili letak  je promotivni materijal koji se koristi: za reklamiranje proizvoda i usluga, obaveštavanje zainteresovanih klijenata o muzičkom, sportskom ili nekom drugom događaju, poziva na promociju i prezentaciju novih proizvoda i usluga,podsticanje prodaje  u trgovinama i radnjama.

Dizajn flyera se prilagođava potrebama željenog tržišta, što znači da vaš flyer mora uključivati pitanja: ko, šta, gde, kada i zašto. Dodatno unesite i broj telefona ili e-mail adresu radi kontakta i izvore dodatnih informacija (npr. web stranicu). Ljudi neće čitati duge i složene letke, stoga pokušajte sažeti tekst i napišite ga jezgrovito.

Prednosti
Prednost letka je direktna distribucija, kao i puno varijacija njegove veličine. Može biti dovoljno malenog formata da stane u džep, a da sadrži sve informacije koje ste procenili važnima za preneti. Dolazi u različitim oblicima i formatima, može biti kratko informativan ili opširan, zavisno o tome koji je cilj izrade letka. Može biti jednobojan ili u boji, jednostrani ili obostrani. Izrađujemo ih na raznim vrstama papira (tekstura i debljina).

Kome je potreban letak ?
Svim firmama koje žele uspešno poslovati i steći poverenje svojih klijenata. Leci su jedno od najjačih oružja za borbu na tržištu.

Koliko traje izrada flyera?
Rok izrade letaka zavisi od pripremljenosti Vašeg materijala za štampu i uglavnmom se kreće od 3 do 7 radnih dana.

Cene
Za cene izrade flyera molimo Vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama.

Dizajn
Ako vam je potrebna pomoć u stvaranju Vašeg flyera, mi ćemo Vam dati neke savete ili vam ponuditi naše usluge dizajna.