Signalizacija služi prenošenju poruke ili upozorenja, odnosno bilo kakve informacije za koju je važno da dođe do primaoca.

Radi se o pločama koje se koriste kao dopunske oznake radi lakšeg snalaženja u prostoru. Izvodimo ih na različitim materijalima kao što su aluminijski lim, pleksiglas, forex, kapafix i ostalim materijalima. Mogu biti pričvršćene direktno za zid ili stub, ili imati nosivu konsturkciju koja se može i betonirati. Oslikavaju se samolepivim folijama ili digitalnom štampom.