Pozivnice štampamo u formatima:
1. 10x20cm
cena:
karton 300gr – 25 din/kom
ukrasni (sedef) karton – 35 din/kom
u cenu je uracunata pozivnica sa štampom i bela koverta

2. 15x15cm
cena:
karton 300gr – 25 din/kom
ukrasni (sedef) karton – 35 din/kom
u cenu je uracunata pozivnica sa štampom i bela koverta

3. 14x21cm
cena:
karton 300gr – 30 din/kom
ukrasni (sedef) karton – 40 din/kom
u cenu je uracunata pozivnica sa štampom i bela koverta