Sjajan način za reklamiranje su nalepnice. Štampanje podrazumeva utiskivanje znaka Vaše firme ili neke reklamne poruke na nalepnicu koju ćete Vi onda dalje distribuirati po želji. Iako nalepnica nije na prvi pogled ni izbliza moćan prenosnik reklamnih poruka kao na primer bilbord u centru grada nalepnica može preneti Vašu reklamnu poruku jednako velikom broju ljudi.

Štampanje nalepnica je izuzetno povoljno i uz skroman marketing budžet mozete odštampati veliki broj nalepnica. Te nalepnice možete postaviti svuda i jednostavno zatrpati grad sa njima. Iako su po komadu male zahvaljujući velikom obimu mogu postići veoma moćan marketinški efekat.

Kod štampanja nalepnica ne postoji trošak iznajmljivanja prostora kao kod bilborda; imate trošak samog štampanja nalepnica ali ih nakon toga možete lepiti gde god hoćete. Ukoliko se odlučite da angažujete nas za štampanje nalepnica garantujemo Vam  vrhunski kvalitet.

Izrađujemo nalepnice različitih dimenzija i oblika. Štampaju se  u punom coloru  na različitim vrstama podloga (zlatne, srebrne, reflektirajuće,  prozirne, magnetne).

PVC folije koje koristimo su otporne na spoljne uslovee, a njihova trajnost zavisi o  primeni, podlozi na koju se lepe i potrebama naručioca

Kao posebnu uslugu nudimo i mogućnost kompjuterskog izrezivanja posebnih oblika.