Katalog je jedan od najboljih sredstava tržišne komunikacije.  Dobro osmišljen katalog je najbolji način predstavljanja Vaše firme prema potencijalnim klijentima.

Katalog ima tri funkcije:

  1. Informativna funkcija: katalozi se obično koriste da obavestite svoje potencijalne kupce o Vašoj firmi. Ova informacija se odnosi na prezentaciju firme, novi proizvod ili novu uslugu
  2. Oglasna funkcija: katalog je važan kao reklamni alat, koji omogućuje atraktivno promovisanje jednog ili više proizvoda ili usluga.
  3. Funkcija identifikacije: dobar dizajn omogućava vam prepoznatljivost firme. Važno je da svaka brošura ima dobar “koncept”, a jedan od najvažnijih delova je izrada dobrog i kvalitetnog logotipa kao jedan od prvih koraka za početak reklamne kampanje.

2.Ove tri funkcije trebaju imati interakciju. Katalog će biti rezultat te interakcije, inače neće biti željenog učinka.

Realizacija kataloga prilično je dug postupak ukoliko ne posedujete pripremljene materijale. Preporučuje se kvalitetna kategorizacija svih tekstualnih i grafičkih materijala i dobra organizacija kataloga da bi posao bio uspešno izvršen.

Odaberite pravi format brošure da bi ostvarili svoj cilj. Format, broj stranica i vrsta papira, štampe i poveza zavisi o budžetu, količini i vrsti informacija koje se žele prezentovati kao i o utisku koji želite ostaviti.

Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom obimu.