Klikom na link u nastavku možete preuzeti PDF kataloga:

PROMO KATALOG

Katalog se primenjuje od  01.05.2023. godine.

Molimo Vas da nas obavestite i o broju kataloga koji Vam je potreban kako bismo ih pripremili za Vas.

Katalog je važeći za celu 2023.godinu.