Jedna firma mnogo rešenja

Kako pripremiti dokument

KRATKE UPUTE ZA PRIPREMU DOKUMENTA ZA TISAK

1. PDF FORMAT

Preporučeni formati za slanje su PDF , te ako se radi o fotografijama TIFF i JPEG. PDF je najpouzdaniji format datoteke za digitalni tisak, te možete koristiti verizije od Acrobata 5.0 (PDF 1.4). PDF dokument mora biti napravljen tako da se svi fontovi pretvore u krivulje, uključen color profil u CMYK kompozitni file.

Prihvačamo datoteke za tisak u slijedećim formatima: PDF, TIFF, JPG, JPEG, PSD, EPS.

2. NAPUST (“bleed”)

Napust je krajnji dio dokumenta. Kod svih dokumenata koji sadrže neki objekt (npr. vektor, sliku, itd…) koji se nalazi na samom rubu dokumenta potrebno je dodati napust i te objekte postaviti unutar zone napusta. Zona napusta mora biti minimalno 3 mm. Pojednostavljeno rečeno, napust se dodaje dokumentu jer svaki dokument nakon tiska ide na obrezivanje, a zona napusta upravo je onaj dio koji se reže. . Napust nije potreban ukoliko Vaš dokument nema objekte koji ne idu izvan ruba papira. Tada pazite da objekti na Vašem dokumentu ne zadiru u sigurnu zonu koja je 4 mm od ruba papira. Vidi primjer na dnu.

3. SIGURNA ZONA

Važne podatke (objekte) kao što su tekstovi ili slike koji ne idu u margo (do samog ruba dokumenta) nemojte stavljati unutar sigurne zone koja je minimalnih 4 mm od ruba papira, odnosno ruba obrezivanja (tzv. linije reza). Dakle, gotov, obrezan format treba sadržavati sigurnosnu zonu (prostor koji se nalazi između ruba papira i podataka) kako bi bili uvjereni da nešto važno neće biti odrezano.

4. CRNA BOJA

Za što veću punoću crne boje (ukoliko Vaš dokument sadrži velike crne plohe), nije dovoljno postaviti samo crnu komponentu na 100%, nego bi za punu crnu boju trebalo postaviti slijedeće CMYK vrijednosti: C=60%, M=50%, Y=40%, K=100%.

Za vektorske elemente i tekst koji je obojen crnom bojom potrebno je obavezno uključiti OVERPRINT opciju, tj. 100% prekrivanje crnom bojom.

5. GRADIJENTI – VERLAUF – PRIJELAZI

U digitalnom tisku ukoliko želite dobiti najkvalitetniji verlauf (prijelaz, gradijent), najbolje je napraviti ga unutar Photoshopa jer vektorski generirani gradijenti imaju problema prilikom RIP-anja i često dolazi do pojave “stepenica” u rasponu gradijenta (kako bi bili potpuno sigurni da smo izbjegli mogućnost stepenica dobro je napraviti “Add noise” filter (max. 2-3) na gradijentu).

6. CMYK color mode

Dostavljeni dokumenti moraju biti u CMYK color modu.

7. REZOLUCIJA

Za kvalitetan otisak preporučamo da rezolucija bude minimalno 300 dpi (dots per inch) i ne veća od 100% njezine stvarne veličine u (u cm ili mm). Ako se fotografija poveća iznad njezine originalne dimenzije, automatski gubi na kvaliteti (broj točaka po inču ostaje isti, a veličina slike se povećava, odnosno tečke se povećavaju na dimenziju slike i imaju manju gustoću). Slike s manjom rezolucijom ispod 300 dpi-a u otisku mogu izgledati neoštro i nekvalitetno s nedovoljno detalja. Ukoliko se koristi sitniji tekst preporučamo 600 dpi.

8. FONTOVI

Ako radite Vašu pripremu u nekom od vektorskih programa fontovi trebaju biti pretvoreni u krivlju prije izrade PDF ili EPS file-a. Druga mogućnost je da pri izradi PDF-a uključite opciju “embed all fonts”. Treća mogućnosti je da uz datoteku dostavite i sve fontove korištene u izradi pripreme.

9. POMOĆ

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.

 

PRIPREMU SLATI ISKLJUČIVO U SLEDEĆEM OBLIKU:
Format Corel,TIFF, PSD ili Photoshop EPS – Preview NONE, JPEG (maximum quality) za encoding, a sve ostale opcije treba da budu isključene!
Kolorni mod (način mešanja boja) CMYK, ili GRAYSCALE ako se želi crno bela štampa.
Svi lejeri rasterizovani i flettenovani (objedinjeni) u jedan lejer.
Bez dodatnih kanala.
Dimenzije fajla postavljene na realne (tačne) dimenzije – 1:1 – NE U PROPORCIJI!!!
Fajlovi moraju biti kompozitni – NE U SEPARACIJI!!!
U zavisnosti od veličine fajla rezolucija može biti od 30 dpi do 200 dpi. (standarno 100 dpi do 150 dpi, ako ima sitnog teksta do 200 dpi, bilbordi i veliki formati 30 dpi)
Pojedinacne pripreme snimati u zasebne fajlove – jedna priprema jedan fajl.
PRIPREMA ZA KONTURNO ISECANJE:
Format fajla Corel x4, AI (Adobe Illustratod CS – verzija 11)
Dimenzije fajla postavljene na realne (tačne) dimenzije – 1:1 – NE U PROPORCIJI!!!
Putanja po kojoj se sece je crvene boje (C0 M100 Y100 K0).
Linije za bigovanje, obojiti u zeleno (C100 M0 Y100 K0)
Linije za perforaciju moraju biti napravljene od crtica, nikako ne koristiti “Dashed line” opciju. Boja linija za perforaciju je ista kao za sečenje – crvena.
Proveriti da iste konture, linije – putanje ne budu duplirane (višestruke) jedna preko druge!!!
PRIPREMA ZA ŠTAMPU SA KONTURNIM ISECANJE:
Format fajla Corel x4, AI (Adobe Illustratod CS – verzija 11)
Kolorni mod (način mešanja boja) CMYK
Dimenzije fajla postavljene na realne (tačne) dimenzije – 1:1 – NE U PROPORCIJI!!!
Embedovane (uvučene) grafike u AI fajl (NE LINKOVANE).
Grafika za štampu na odvojenom lejeru od konture – putanje (štancne) za sečenje. (na jednom lejeru ono sto se štampa, a na drugom putanja po kojoj se seče).
Ostaviti prepust 3 do 5 mm grafike koja se štampa u odnosu na liniju sečenja.
Putanja po kojoj se seče je crvene boje (C0 M100 Y100 K0).
Linije za bigovanje, obojiti u zeleno (C100 M0 Y100 K0)
Linije za perforaciju moraju biti napravljene od crtica, nikako ne koristiti “Dashed line” opciju. Boja linija za perforaciju je ista kao za sečenje – crvena
Proveriti da iste konture, linije – putanje ne budu duplirane (višestruke) jedna preko druge!!!
PRIPREMA ZA ŠTAMPU AUTOGRAFIKE:
Format PSD ili TIFF.
Kolorni mod (nacin mešanja boja) CMYK.
U fajlu se nalaze samo dva lejera. Na jednom se nalazi ilustracija (ili fotografija) vozila, a na drugom grafika koja se štampa i to sa prepustom od 12 cm preko svake dimenzije (znači od gornje, donje, leve i desne ivice ilustracije dodati jos po 12 cm prepusta – “meša”).
Za svaku stranu vozila kreirati nov fajl (za desni, levi bok, haubu, od napred, od nazad, krov – u zavisnosti šta se brendira)
Dimenzije fajla postavljene na realne (tačne) dimenzije – 1:1 – NE U PROPORCIJI!!!
Rezolucija fajla je od 50 do 100 dpi, preporučljivo 72 do 100 dpi.
PRIPREMA ZA KATOVANJE:
Format fajla Corel x4, AI (Adobe Illustratod CS – verzija 11)
Dimenzije fajla postavljene na realne (tačne) dimenzije – 1:1 – NE U PROPORCIJI!
PODACI ZA FTP:
FTP-klijent aplikacije (FileZilla, Total Commander i slične).
host: ftp://kaleruma.dyndns.org
user name: kale
password: kale

Explorer (NE Internet Explorer!!!)
dvostruki klik na “My Computer” ili pritisak na windows taster i slovo E.
host: ftp://kaleruma.dyndns.org
user name: kale
password: kale

PREBACIVANJA FAJLOVA NA FTP:
Ući u novo formiran folder.
Sve fajlove preneti (kopirati) u taj folder.
Formirati tekstualni fajl (txt) koji sadrži podatke o narudžbini, telefon, kontakt osobu i kopirati ga u folder zajedno sa fajlovima.
Po završetku prebacivanja fajlova OBAVEZNO kontaktirati nas na 022/432-992 ili 063/824-9-834 da su fajlovi za štampu postavljeni na FTP server i dogovoriti se o materijalu, ceni, roku izrade, broju komada…