Jedna firma mnogo rešenja

Dorada

Pored ispisa velikih formata pružamo vam kompletnu uslugu dorade sukladno vašoj narudžbi.

CNC dorada (konturno rezanje)

Najmodernijom tehnologijom možemo konturno rezati krute i fleksibilne materijale. Rezanje se vrši prema zadanoj konturi ili pravocrtno.

Kaširanje plakata

Kaširanje je postupak lijepljenja gotovog plakata na čvrstu podlogu. Tako pripremljen plakat možemo uokviriti aluminijskim ili drvenim okvirom, objesiti na zid prodajnog mjesta, izložiti kao samostojeći pano i sl., ovisno o Vašim potrebama i željama.

Laminacija plakata

Laminacija je postupak nanošenja tankog filma ili laka na prethodno ispisani plakat. Time poboljšavamo funkcionalna svojstva plakata (vodootpornost, UV stabilnost, mehanička zaštita, …), odnosno produljujemo vijek trajanja. Na taj način također postižemo i odgovarajući, željeni, vizualni efekt (veći sjaj ili mat izvedbu, jači kontrast boja …).